چیزهایی که برام جالبه
مطالب علمی، مذهبی، سیاسی، اجتماعی، اما جالب
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمدطیب - ۱۳۸٧/۱٢/۱۳

سعید بن مسیب گفت سالی قحطی روی داد مردم برای درخواست باران از خداوند، اجتماع کرده عرض نیاز می‌نمودند. در میان آنها چشمم به غلامی افتاد که بالای تلی رفت، از مردم جدا شد. نیروی مرموزی مرا به طرف او کشانید خواستم از کیفیت راز و نیاز غلام با خبر شوم. جلو رفته دیدم لب‌های خود را حرکت می‌دهد ولی چیزی نشنیدم.

هنوز دعایش تمام نشده بود ابری فضای آسمان را پوشانید. غلام سیاه همین که ابر را مشاهده کرد سپاس خدای را بجای آورده راه خود را گرفت و از آنجا دور شد. باران شدیدی بارید به اندازه‌ای که ترسیدم سیل جاری شود. من پنهانی از پی او رفتم وارد خانه‌ی علی بن الحسین زین العابدین (ع) شد. خدمت آنجناب رسیدم عرض کردم در خانه‌ی شما غلام سیاهی است اگر ممکن است بر من منت گذارید، او را خریداری کنم.

فرمود سعید چرا نبخشم که بفروشم؟! امر کرده متصدی غلامان هر چه غلام در خانه هست از نظر من بگذارند. همه‌ی غلام‌ها را جمع کرد ولی آن کس را که جستجو می‌کردم در میان آنها نبود. عرض کردم: او میان اینان نیست. متصدی گفت: آری فقط یک نفر هست که نگهبان اسب و شترها است (میر آخور) دستور داد او را نیز حاضر کردند تا وارد شد دیدم همان کسی است که بر فراز تل، آهی جگرسوز داشت. گفتم غلامی را که خریدارم همین است. زین‌العابدین(ع) فرمود: غلام، سعید مالک تو است با او برو.

غلام سیاه رو به من نموده گفت (ما حملک علی ان فرقت بینی و بین مولای) تو را چه واداشت که بین من و آقایم جدائی انداختی. در جوابش گفتم آنچه در بالای تل از تو مشاهده کردم. این سخن را که شنید دست به درگاه خدا دراز کرد با نوائی جانسوز صورت به طرف آسمان بلند کرده گفت خدایا رازی بین تو و من بود اکنون که پرده از روی آن برداشتی مرا نیز ببر و به سوی خود برگردان. حضرت زین العابدین(ع) و کسانی که حضور داشتند از نیایش با صفای او شروع به گریه نمودند من هم با اشک جاری بیرون آمدم. همین که به منزل رسیدم یک نفر از طرف زین‌العابدین(ع) پیغام آورد که آنجناب فرموده بود اگر مایلی تشییع جنازه‌ی رفیقت را بکنی بیا. با آن مرد به طرف منزل حضرت رفتم دیدم غلام در همان مجلس از دنیا رفته.

اثبات الوصیة مسعودی صاحب مروج الذهب ص 143

مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :***************************
چارشنبه سوری نظافت یا حماقت


تماس با ما