چیزهایی که برام جالبه
مطالب علمی، مذهبی، سیاسی، اجتماعی، اما جالب
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمدطیب - ۱۳۸٦/۱٠/٢٦

هر کاری که با نام خدا شروع نشود، ابتر است.
وقتی شخصی کار خود را با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می کند، یقین می کند که این کار به مقصد می رسد.

ای نام تو بهترین سرآغاز       بی نام تو نامه کی کنم باز
ای یـاد تـو مـونـس روانـم       بـی نـام تـو نیست بر زبانم

مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :***************************
چارشنبه سوری نظافت یا حماقت


تماس با ما