چیزهایی که برام جالبه
مطالب علمی، مذهبی، سیاسی، اجتماعی، اما جالب
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمدطیب - ۱۳٩٢/٢/٢۸

سربازیش را باید داخل خانه ی سرهنگ میگذراند.
وقتی وارد خانه شد و چشمش به زنِ نیمه عریانِ سرهنگ افتاد .
پا به فرار گذاشت و به پادگان برگشت.
جریمه اش تمیز کردن تمام دستشویی های پادگان بود.
میگفت: «تا پایان خدمت حاضرم جریمه شوم ولی دوباره به آن خانه برنگردم»

برشی از زندگی"شهید عبدالحسین برونسی"/منبع:جام

مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :***************************
چارشنبه سوری نظافت یا حماقت


تماس با ما