هنوز هیچی نشده...

قید مهمی که در عناوین این نامزدها هست کلمه اسلامی است مثل نامزد شوراهای اسلامی شهر و روستا یا نماینده مجلس شورای اسلامی  و ... اما کجای کارشون اسلامی؛ من نمی‌فهم.
من در تعجبم هنوز هیچکاره‌ی مملکت نشده، هنوز هیچکاره‌ی شهر نشده؛ اینطوری میریـ... تو ظاهر شهر؛ اگر یک کاره‌ای بشه چه گندی خواهد زد. ضرب المثل را که داری درخت گردکان1 به این بزرگی * درخت خربزه الله اکبر.
اصلا یکی که نمی‌تونه رو هوادارانش و دوستارانش تأثیر بذاره. چطوری می‌تونه روی یه شهر و حتی مملکت تأثیر بذاره.
در اینجا می‌تونی هزینه تبلیغات نامزدها را بخونی (حتما بخوانید)
در اینجا می‌تونی بایدها و نبایدهای تبلیغات انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را بخونید.

البته در بعضی جاها هستند افرادی که این موضوع را رعایت کرده و به نظافت شهر و حقوق شهروندان احترام می‌گذارند و جلوی اسراف گرفته شده است. باور نداری اینجا را کلیک کن.

×   ×

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. گردکان یعنی گردو

/ 0 نظر / 29 بازدید