در آخرین جمعه سال به یادت هستم

آسمان غرق خیال است کجایی آقا؟

آخرین جمعه سال است کجایی آقا؟

یک نفس عاشق اگربودزمین میفهمید

عاشقی بی تومحال است کجایی آقا

(تعجیل درظهورش صلوات)


/ 2 نظر / 22 بازدید
شايد...

سلام كمي دعا درحق ...